Tedarik Zinciri Nedir

Kaynak kullanımı, diğer bir deyişle satınalma yada tedarik ürün, malzeme yada hizmetlerin kimden yada nereden temin edileceği konusundaki kararlarla sonuçlanan bir faaliyetler serisidir. Bir şirketin karı, o şirketin tedarikçileri ile olan iş performans ilişkisinden önemli bir şekilde etkilenir. Satınalma lojistikle kuvvetli ve yakın ilişkisi olan bir alandır. Satın alma departmanı kararlarını, ürüne olan gereksinim, tedarikçilerin temel özellikleri, ve lojistik açıdan uygunluk gibi bir çok etmeni göz önünde bulundurarak alır. Bir ürünün kalitesinin ve maliyetinin bir sınırı vardır. Tedarikçiler kendilerinin tercih edilmesi için katma değerli hizmetler ve özellikle lojistik olarak farklılaştırmaya çalışırlar.

 <head><script data-ad-client="ca-pub-4823484235736206" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script></head>

 

Tedarik zinciri yönetimi daha yüksek bir kapsam ve karmaşıklığa sahip lojistik olarak düşünülebilir. Tedarik zinciri, malların sadece bir yerden başka bir yere taşınması değil, asıl kaynağından tüketildiği yere kadar olan hareketidir. Tedarik zinciri, bir sonrakinin tedarikini sağlayan şirketlerin oluşturduğu büyük bir zincirdir. Bu zincirdeki şirketler genelde bağımsızdır. Böyle bir zinciri planlamak ve yönetmek çok kapsamlı bir boyuttur.

Tedarik zinciri yönetimi, etkinliği ve verimliliği arttırmak için halkaları yani şirketleri bir araya getirme yoludur. Her biri kendi alanında uzman olan bağımsız şirketleri bir araya getirmek ve yönetmek kolay değildir.Bu durum sosyal bilimlerde Birlikte Hareket Etme Problemi olarak tanımlanmaktadır.Ayrıca şirketler müşteri veya tedarikçileri ile daha rahat çalıştıkları halde, zincirde geriye doğru gidildikçe işler karmaşık hale gelmekte, bu sürecin iyi yönetilmesi verimliliği artırmakta ve rakipler açısından avantaj sağlamaktadır.

Tedarik zincirinin iyi yönetilmesinde tedarikçi performanslarının izlenmesi ve değerlendirilmesi, performans düşüklüklerinin nedenlerinin araştırılıp düzeltici ve önleyici faaliyetlerle kontrol altında tutulması gerekmektedir.


 

Anahtar Kelimeler: Tedarik Zinciri Yönetimi, Bilişim Teknolojileri, Entegrasyon, Bilgi Paylaşımı 

Ek bilgiler