Üretim Faktörleri

1-Emek: Mal ve hizmet üretmek için gerekli fiziksel ve zihinsel çalışmalardır.

2-Sermaye: 
Diğer malları üretmek için kullanılan makine ,araçlar ve fabrikalardır

3-Toprak: 
Tüm doğal kaynakları ifade eder.

Fırsat (Alternatif) Maliyet: 
Bir kararı uygularken vazgeçilen bir başka karardır.

Parasal Maliyet: Bir malı almak için vazgeçilen TL miktarıdır.

Marjinal Dönüşüm Eğrisi: 
Bir maldan bir birim daha fazla üretebilmek için öteki maldan ne kadar fedakarlık etmek gerektiğini gösteren orandır.*Üretim imkanları sınırı eğrisine çizilen teğetin eğimi fırsat maliyeti yani marjinal dönüşüm oranını verir.

Ek bilgiler